هرگونه عملیات ساختمانی که بر روی سطح زمین طبیعی ویا سقف طبقه انجام شود ، تاکاربری و عملکرد فضا راممکن سازد ،کف سازی می گویند ، برای آن که هر فضایی کارایی لازم زا داشته باشد نیاز به کف سازی مخصوص داریم تا در آن فضا اعمال شود. بنابراین نوع کف سازی که انتخاب می شود به دوعامل بستگی دارد محل و نحوه اعمال آنها.
کف سازی بخش مهم و تعیین کننده ایی در ساختمان و حتی خارج از آن می باشد چرا که این عنصر ساختمانی نه تنها شامل فضا های داخلی یک ساختمان مانند اتاق ها راه رو ها سرویس های بهداشتی مثلاً آشپزخانه وحتی تراس می شود بلکه کف سازی حیاط پیاده رو ها وحتی زمین های ورزشی از این حیطه خارج نمی شوند .

کف سازی ساختمان چیست ؟

اولین مشخصه مهم کف سازی استحکام و پایداری آن است مقاومت در برابر نفوذ و عبور رطوبت از دیگر ویژگی های عمده ی کف سازی می باشد به علاوه کف سازی بایستی دارای دوامن لازم باشد از خصوصیات دیگر کف سازی می توان از مقاومت در برابر اصوات و حرارت وهمچنین استقامت در برابر آتش نام برد همانگونه که قبلا نیز گفته شده چون انتخاب نوع کف سازی بستگی تام به محل و نوع عمل کرد آن دارد بنابراین باتوجه به مورد درصد متفاوت کیفیات فوق را برای طرح و ساخت کف سازی دز نظر می گیریم در محال هایی که مثلا رفت و امد وسایل سنگین (تعمیرگاه ها ) مورد طراحی باشد استحکام و پایداری کف سازی اهمیت بیشتری پیدا خواهد کرد درکف سازی زیر زمین ها یا سرویس های بهداشتی نفوذ رطوبت عامل عمده نوع کف سازی می باشد در فضاهایی مانند ایستگاه های راه آهن یا ادارات دوام کف سازی بسیا بیشتر از فصا های مسکونی مطرح است در کف سازی بام ها بهتر است تاثیر نفوذ سرما وصداوهمچنین سرما و گرما نیز علاوه بر نفوذ رطوبت مورذ توجه باشد وبالاخره درمکانهایی مانند پارکینگهای طبقاتی مقاومت کف سازی دربرابر اتش سوزی ویا تاثیر مواد شیمیایی بایستی پیش بینی شود .باتوجه به مسائل فوق در می یابیم که با عنایت به محل قرار گیری و عمل کرد فضا انواع مختلفی از کف سازی های متنوع می توانیم طراحی و اجرا نماییم در انتها مسائل اقتصادی و همچنین زیبایی نیز هر یک به تنهایی می تواند در انتخاب نوع کفسازی به نوبه خود مؤثر باشد .