پوکه معدنی، سنگی آتشفشانی است، جامد و متخلخلی که در زمینه‌های مختلف کاربری های فراوانی را دارا می باشد.
پوکه معدنی از گدازه‌هایی که به طور همزمان تحت فشار زیادی قرار می‌گیرند و به سرعت خنک می‌شوند، حبابهایی را تشکیل می‌دهند که در فضای اطراف خود مسدود شده و این سنگ عمدتاً به دلیل تخلخل و ماهیت سبک وزن بود بسیارش، دارای مصارف گوناگونی است. و اکثراً به عنوان ابزاری جهت صافکاری و صیقل دادن اجسام بکار می‌رود. پوکه معدنی در اشکال و اندازه‌های مختلفی در دسترس می‌باشد، و نیز با دسته‌ای عرضه می‌شود که کار کردن با آن را آسان می‌سازد. پوکه معدنی تبریز دارای وزن سبکی می باشد.

برای دریافت اطلاعات بیشتر درباره فوم بتن و مزایای فوم بتن می توانید با شماره تلفن 02156716430 ، شرکت ساختمانی بیسان تماس حاصل فرمایید .

خدمات گروه بیسان عبارت است از :

اجرای کف سازی
شیب بندی ساختمان
معماری داخلی و خارجی
تهیه و توزیع مصالح ساختمانی
پوكه معدني تبريز
اجرای فوم بتن