پوکه معدنی سنگی ساختمانی حجره ای و متخلخل است. این سنگ اسفنجي با وزن کم در فوران هاي گدازه های آتشفشاني انفجاري تشکیل می شود و داراي شبكه‌ ای از حباب هاي گازي در شيشه‌ آتشفشاني و كاني هاست.پوکه معدنی مي تواند در انواع مختلف مانند ماگما ی آندزيتي، داسیتي،بازالتي، و ريوليتي شكل بگيرد. پوکه معدنی نیز دارای همان شکل و ترکیب شیمیایی است و تنها از نظر اندازه دانه با پومیس تفاوت دارد.

پوکه معدنی تبریز - bisan-co.ir

 

به علت آن که در ترکيب پوميس و پوميسيت مقدار زيادي گاز و بخار آب وجود دارد، لذا وزن مخصوص اين مواد معمولاً بسيار کم و حجم آنها زياد است (وزن مخصوص پوميس غالباً کمتر از يک مي باشد).
پوکه معدنی ویژگی هایی مانند وزن مخصوص ظاهری کم، ساختمان حجره ای، سبک وزنی، عایق صدا و گرما و قابلیت سایندگی عالی سبب شده اند تا پومیس و پومیسیت در کاربردهای صنعتی سودمند باشند.
پوکه معدنی به رنگهاي سفيد، خاكستري، صورتي، زرد كمرنگ يا قهوه‌اي ديده مي شود. 

فوم بتن   پوکه معدنی تبریز  فوم بتن بیسان   پوکه معدنی تبریز