پوکه معدنی تبریز یک نوع کانی معدنی است که به طور کلی در ایجاد و بدنه آن اکسیدهای فلزی وجود دارد . وزن مخصوص پوکه معدنی  كمتر از يك کیلو می باشد. نفوذ پذيري پایین ، مقاومت تراكمي كافي و مدول الاستيسيته پوکه معدنی تبریز باعث شده که از آن به عنوان مصالح مناسب در ستونهاي سبك و پلاستر نماي ساختمان، پركننده عايق سبك، بلوك‌هاي ساختماني تزييني وغیره ايجاد كرده است.

55 01 Fixd

 كم شدن وزن فوم بتن ، جابجايي آن را آسان كرده، وزن ستونهاي مورد نياز و پي را كاهش داده و مقاوم سازي را كاهش مي‌دهد. بلوك ساختماني با ماسه و شن وزني در حدود 17 كيلوگرم دارد در حالي كه مخلوط پوکه معدنی تبریز با ماسه و شن، وزن آن را به 13 كيلوگرم كاهش مي‌دهد. با افزايش رنگدانه، از پوکه معدنی تبریز براي ساخت بلوك هاي تزييني رنگين استفاده مي كنند. ساينده پوکه معدنی تبریز و پوميسيت به عنوان ساينده مورد استفاده قرار مي گيرند.  خشن بودن پوکه معدنی ، شكنندگي زياد با شكستگي‌هاي مخروطي و سختي 6-5، باعث گرديده است که از آن به عنوان ساينده (صابون دست و مواد شوينده خانگي، جلاي دستي، چرم سازي، پودر ساينده دندان، پودر ساينده شيشه تلويزيون و... استفاده مي شود.پوميس مورد استفاده در ماشين لباسشويي مي‌بايست سبك باشد تا شناور شود و همچنين باعث خورندگي دستگاه نشود، لذا انواع روشن تر كه قطعات خرده سنگي كمتري دارند مناسب تر است.