مقایسه هزینه های اجرای کف سازی به روش سنتی با روش نوین که همان فوم بتن نامیده می شود .در این مقایسه هزینه 10 متر مربع در نظر گرفته شده است.(قیمتها بصورت حدودی در نظر گرفته شده است و متغیر می باشد.)

برای انجام کفسازی در 10 متر مربع، به حدود کمتر از یک متر مکعب پوکه مورد نیاز می باشد. قیمت هر متر مکعب پوکه مخلوط درحدود 34000 تومان می باشد.پس

30000 = 0.9 * 34000 

بر روی پوکه ،ملاتی از شن، ماسه و سیمان، ریخته و سپس ماله کشی می شود. شن و ماسه مورد نیاز جهت 10 مترمربع، در حدود 0.3 متر مکعب برآورد می گردد. پس

1500 = 0.3 * 5000 
برای تولید ملات مورد نظر معمولاً به حداقل یک کیسه سیمان نیاز است. با فرض میانگین قیمت هر کیسه سیمان معادل 6000 تومان  جهت حمل پوکه، سیمان و شن و ماسه مورد نیاز به

طبقات، بطور متوسط 5000 تومان دستمزد پرداخت می گردد. (هزینه حمل به طبقات مختلف، متفاوت بوده و این رقم بطور میانگین، محاسبه گردیده است) 

برای ماهیچه کشی روی لوله ها نیز، برای هر 10 متر مربع بطور متوسط 500 تومان هزینه در بر خواهد داشت. (در اینجا از سیمان مصرف شده جهت ماهیچه کشی، صرف نظر می کنیم) 
عملیات اجرای کف سازی بوسیله ی پوکه که شامل پخش پوکه بر روی سطح ، پخش ملات ماسه و سیمان، بر روی پوکه، و ماله کشی ملات می باشد، بطور متوسط برای هر 10 متر مربع، 20000 تومان می باشد.پس بطور کل به این مبلغ می رسیم: 
                                                                                                                  تومان  63000 = (6000+30000+1500) + (5000+500+20000)

کف سازی با روش بتن سبک

جهت کف سازی 10 متر مربع، با فرض ضخامت متوسط 10 سانتیمتر، به یک مترمکعب فوم بتن، نیاز است. جهت تولید هر مترمکعب فوم بتن، بطور متوسط 5 کیسه سیمان مصرف می شود. (درصورت استفاده از فوم مرغوب، مصرف سیمان، به 4 کیسه نیز قابل تعدیل است) با فرض قیمت فوق برای هر کیسه سیمان، خواهیم داشت : 30000 = 5 * 6000 
دستمزد اجرای فوم بتن، بسته به شرایط مختلف، مانند مساحت پروژه، محل پروژه، فصل کاری و ... متفاوت است. دراینجا متوسط دستمزد اجرای هر متر مکعب، 18000 تومان فرض می شود. 
با توجه به اینکه هزینه سایر مواد مورد نیاز جهت تولید فوم بتن (کارگر، فوم و ...) بعهده مجری فوم بتن است، بنابراین عملیات کف سازی با استفاده از فوم بتن، هزینه ی دیگری دربر نخواهد داشت. پس در مجموع خواهیم داشت : تومان 48000 = (30000) + (18000) 
بسادگی می توان دید: 63000 = 48000 + 31% 
یعنی کف سازی با روش پوکه، درحدود 30 درصد، گرانتر از کف سازی با فوم بتن می باشد. پس هزینه انجام کف سازی با استفاده از فوم بتن (با صرف نظر از مزایای فراوان این روش) از لحاظ اقتصادی نیز کمتر از روش پوکه ریزی می باشد.

فوم بتن  فوم بتن بیسان  فوم بتن ارزان  فوم بتن در تهران