تولید فوم بتن  از ترکیبات آب ، سیمان و فوم عمل آوری شده می باشد ،که نظارتها و کنترل های کیفی اولیه باید بر کیفیت این سه عامل باشد . سیمان مرغوب فابریک کارخانه های سیمان معمولا سیمانی مناسب برای تولید بتن فوم  برای تولید فوم بتن می باشد. خاطرنشان می سازد که سیمان هایی که بصورت فله و یا در کارگاه های مصالح فروشی که به روش دستی بسته بندی میشود به خاطر احتمال وجود ناخالصی مانند ماسه بادی ، خاک که تاثیر نامطلوبی بر کیفیت بتن سبک خواهد،گذاشت عامل مهم دوم خلوص آب مورد استفاده در ساخت بتن فوم می 

فوم بتن

 باشد. استفاده از آب چاه و یا هر منبع آب ناخالص ممکن است به علت ایجاد تداخل شیمیایی با فوم های شیمیایی و فوم های پروتئینه مورد استفاده در بتن فوم تاثیرات نامطلوبی بر کیفیت بتن فوم نهایی خواهد گذاشت . لذا توصیه میشود حتی الامکان از آب خالص برای تولید بتن سبک استفاده گردد . در آینده سعی می کنم عوامل مربوط به ماشین آلات . نحوه ی ساخت ، شرایط جوی و … را در کیفیت بتن سبک تشریح نمایم.

فوم بتن   فوم بتن بیسان  فوم بتن ارزان  فوم بتن در تهران