فوم بتن برای عملیات پمپاژ از دو روش که یک روش آن تحت فشار و منوپمپ و تاثیر نحوه ی پمپاژ بر کیفیت فوم بتن خروجی در ارتفاع موردنظر می باشد.
 فوم بتن مقدار تحمل فشار مربوط به پمپاژ تا ارتفای بالای بیست متر، باعث ملحق شدن حباب های درون فوم بتن، و اضافه شدن میزان فوم استفاده شده نسبت به میزان فوم بتن تولید شده برای ارتفاع کمتر می باشد.

به بررسی روش های مختلف پمپاژ می پردازیم. در روش اول ،زمانی که عملیات ساخت فوم بتن به پایان رسید درب میکسر را می بندند و باد پرفشار به مرور وارد میکسر شده و باز شدن دریچه تخلیه باعث خروج فوم بتن از میکسر میگردد

 برای پمپاژ فوم بتن در ارتفاع های بیشتر باید فشار باد را افزایش داد.از مزایای قابل توجه این روش کاهش هزینه به دلیل حذف منو پمپ می باشد. ولی در دراز مدت به علت استهلاک وارده به ماشین ، باید کنترل های بیشتری برای حفظ سلامت ماشین بر روی آن صورت پذیرد.

روش دیگر پمپاژ فوم بتن توسط منوپمپ می باشد که به تشریح تاثیر نحوه ی پمپاژ بر کیفیت فوم بتن می پردازیم.در این روش قلطیدن قطعه مارپیچ فولادی آبکاری شده ( به نام روتور ) ، داخل قطعه لاستیکی ( به نام استاتور ) ، سبب پمپاژ فوم بتن می گردد . در این روش قدرت و سرعت پمپاژ به کمک کاهش و افزایش دور الکتروموتور به راحتی قابل انجام می باشد و این روش به دلیل استهلاک پایین از بهترین روش های پمپاژ فوم بتن در دنیا می باشد .

تاثیر نحوه ی پمپاژ بر کیفیت فوم بتن :در هر دو روش پمپاژ بتن فوم در طول مسیر خرطومی تا مقصد فوم عمل آوری شده در فوم بتن مانند داخل میکسر مخلوط می گردد ، لذا تاثیر نحوه ی پمپاژ بر کیفیت فوم بتن در هر دو روش تقریبا یکسان می باشد . لازم به ذکر است کیفیت فوم مصرفی و مدت زمان میکس از عوامل مهمتر بر کیفیت فوم بتن خروجی در ارتفاع نهایی می باشند .